BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
BİTKİ KORUMA PROGRAMI 
 
BİTKİ KORUMA PROGRAM HAKKINDA
 
Türkiye, coğrafi konumu ve ekolojik koşulları nedeniyle, önemli bir bağ ve bahçe ülkesidir Ülkemizde Isparta’nın da içinde yer aldığı Göller bölgesi önemli meyve ve fidan üretim merkezlerinden birisidir. Son yıllarda dış alım olanaklarının artması nedeniyle, ticari amaçlı modern meyve ve bağ plantasyonları yaygınlaşmakta, dolayısıyla sağlıklı ve kaliteli meyve ve asma fidanına olan gereksinimin giderek artırmaktadır.

Yine ülkemiz politikaları doğrultusunda, sertifikalı fidan üretimi de zorunlu hale getirilmektedir. Bu da; kaliteli ve sertifikalı fidan üretim ve dağıtımında sağlıklı planlamaların yapılmasını ve nitelikli teknik ara eleman yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu programın amacı, meyve, asma ve süs bitkisi fidanı gibi her türlü bitkinin fidanın üretiminde kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan, günümüzün bilgi ve tecrübesiyle donatılmış ara teknik eleman ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra işini bizzat kurup işletebilecek elemanların yetiştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler teorik ve uygulamalı olarak eğitim almaktadırlar. 

Program Öğretim Elemanları:
Prof. Dr. Gökhan AYDIN (Bölüm Başkanı)