BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI
FİDAN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAM HAKKINDA
 
Fidan Yetiştiriciliği Programı:
Türkiye, coğrafi konumu ve ekolojik koşulları nedeniyle, önemli bir bağ ve bahçe ülkesidir. Ülkemizde Isparta’nın da içinde yer aldığı Göller Bölgesi, önemli meyve ve fidan üretim merkezlerinden birisidir. Son yıllarda dış alım olanaklarının artması nedeniyle, ticari amaçlı modern meyve ve bağ plantasyonları yaygınlaşmakta, dolayısıyla sağlıklı ve kaliteli meyve ve asma fidanına olan gereksinimin giderek artırmaktadır. Yine Ülkemiz politikaları doğrultusunda, sertifikalı fidan üretimi de zorunlu hale getirilmektedir. Bu da; kaliteli ve sertifikalı fidan üretim ve dağıtımında sağlıklı planlamaların yapılmasını ve nitelikli teknik ara eleman yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu programın amacı; meyve, asma ve süs bitkisi fidanı gibi her türlü fidanın üretiminde kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan, günümüzün bilgi ve tecrübesiyle donatılmış ara teknik eleman ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, işini bizzat kurup işletebilecek elemanların yetiştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler teorik ve uygulamalı olarak eğitim almaktadırlar.
Fidan Yetiştiriciliği Programından Mezun Olacakların İş İmkanları:
Fidan Yetiştiriciliği bölümünden mezun olan öğrenciler; Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda, il ve ilçe müdürlüklerinde, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında “Orman Muhafaza Memuru” olarak çalışabilmektedir. Ayrıca fidan ve meyve üretimi yapan özel şirketlerde iş imkânı bulmakta veya kendi işletmelerini kurarak fidan üretimlerini yapabilmektedirler.
Son yıllarda gelişen dünya tarımı karşısında fidancılık sektöründe de gelişmeler kaydedilmiş, özellikle bazı meyve türlerinde bodur ve yarı bodur klon anaçlarıyla fidan üretimi yaygın hale gelmiş ve bu konuda özel sektör büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Yeni kurulan meyve bahçeleri ve bağlarda; bodur anaç kullanımı, sık dikim (birim alanda fazla sayıda fidanın yer alması), yeni sulama ve gübreleme ile farklı terbiye ve budama yöntemleri uygulanmakta, iç ve dış pazarın tercih ettiği tür ve çeşitler yetiştirilmektedir. Modern meyve yetiştiriciliğinde ki bu gelişmeler, fidan üretimi ile bunların depolanması ve pazarlanmasında yeni istihdam olanakları oluşturmuştur.
Meslekte İlerleme:
Yüksekokul mezunlarının Lisans Programlarına giriş ve devam koşulları, “Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır. Bu programdan mezun olacak öğrenciler, ÖSYM tarafından düzenlenen “Dikey Geçiş Sınavı (DGS)” ile Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri ve Tarla Bitkileri bölümlerine dikey geçiş yaparak mezun olduktan sonra “Ziraat Mühendisi” unvanını, Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yaparak “Orman Mühendisi” veya “Orman Endüstri Mühendisi” unvanını elde etme hakkına sahip olacaklardır.