BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER
PROGRAM HAKKINDA
İnsanlar geçmiş yüzyıllardan bu yana bitkileri gerek tedavi amaçlı gerekse besin kaynağı olarak kullanmışlardır. Geniş kullanım alanları nedeni ile bitkisel ilaçlara duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Kimya sanayinin gelişmesiyle bitkilerin içermiş oldukları doğal bileşikler, sentetik olarak daha ucuza imal edildiğinden bu ilgi zamanla azalmıştır. Oysa günümüzde sentetiklerin neden olduğu olumsuz etkiler bitkisel ilaçlara olan ilgiyi tekrar gündeme getirmiştir. Önceki yıllarda bu ihtiyaç doğadan toplama yoluyla karşılanabilirken, bugün artan nüfusunda etkisi ile toplamada elde edilen materyal yetersiz kalmış, yoğun ve bilinçsizce yapılan toplama işlemi bazı türlerin kaybolma riskini doğurmuş ve bunların ötesinde toplanan bitkilerde ve bunlardan elde edilen etken maddelerde kalitenin standart olmadığının farkına varılmıştır.
 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümünün faaliyete geçirilmesiyle amaçlanan hedefler; bu denli kıymetli olan bu bitkilerin kültüre alınmalarını sağlayarak ülkemizde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin florada sürdürülebilirliğini arttırmak, bu bitkilerden tedavide kullanılacak etken maddeleri izole etmek ve bu maddelerde kalite ve standart sağlamaktır. Akademik olarak bu bilinçle yetiştirilen öğrencilerimiz mezun olduklarında bu hedeflere ulaşabilecek donanıma sahip olacaklarından bu bitkilerin yetiştirilmesi ve değerlendirilmesinde önemli konumlarda bulunabileceklerdir.