BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI
PROGRAM HAKKINDA
 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün birinci hedefidir. Her düzeydeki özel ve resmi kurum ve kuruluşların aradığı, insan kaynakları ihtiyaç sıralamasında önemli bir yer tutan büro yönetici adaylarına ileri düzeyde yabancı dil bilgisi vermek, onları çağdaş teknoloji kullanım becerileriyle donatmak ve en çok aranılan insan gücü haline dönüştürmek hedeflenmektedir. Okulumuzdan mezun olacak yönetici asistanları, üst düzey yöneticilere işletmelerde yardımcı olacak, holding ve büyük şirketlerde kendi kariyerlerini planlayabileceklerdir.
 
Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir. Bu anlamda büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılar, yazışmaları yapar, yönetim dosya sistemini tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirir, teknolojileri etkin bir şekilde kullanır. Seyahatleri organize eder, toplantıları düzenler, gerekli tutanak ve raporların hazırlanmasını sağlar, seminer, kokteyl ve iş yemeklerinin organizasyonunu gerçekleştirir. Yöneticiye yönelik evrak, kayıt ve işleyişini kontrol altında tutar, yönetici ofislerinin görünümünü, kontrolünü ve estetiğini sağlar.
 
Programın amacı;
-İyi iletişim kurabilen,
-İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
-Temsil yeteneği güçlü,
-Sorumluluk alma yeteneği gösterebilen,
-Kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen elemanlar yetiştirmektir

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları:

Öğr. Gör. Mustafa ŞİRİKÇİ (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÖKDAYI 

Öğr. Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI