KOORDİNATÖRLÜKLER

AKTS KOORDİNATÖRLERİ
GÖREVİ UNVAN ADI SOYADI
GENEL KOORDİNATÖR Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Bitkisel ve Hay. Üretim Böl. Bölüm Koor. Öğr. Gör. Hüseyin GÖKTAŞ
Fidan Yetiştiriciliği Programı Koor. Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ
Tıbbi ve Aromatik Bit. Programı Koor. Doç. Dr. Oğuzhan KAYGUSUZ
Bitki Koruma Programı Koor. Doç. Dr. Dilek ÇAVUŞOĞLU
Ormancılık Bölümü Bölüm Koor. Öğr. Gör. İsa YAVİLİOĞLU
Büro Hizm. ve Sek. Bölümü Bölüm Koor.  Öğr. Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI
Bilgisayar Tek. Bölümü Bölüm Koor. Öğr. Gör. Şükrü KAYA
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ
BÖLÜMÜ UNVAN ADI SOYADI
Birim Koordinatörü Doç. Dr. Oğuzhan KAYGUSUZ
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü  Doç. Dr. Oğuzhan KAYGUSUZ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Fahrettin AKA
Ormancılık Bölümü Öğr. Gör. Samet DİRLİK
Büro Hiz ve Sekreterlik Böl. Öğr. Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ
BÖLÜMÜ UNVAN ADI SOYADI
Birim Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü  Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Şükrü KAYA
Ormancılık Bölümü Doç. Dr. Yunus ESER
Büro Hiz ve Sekreterlik Böl. Öğr. Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ
BÖLÜMÜ UNVAN ADI SOYADI
Birim Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü  Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. Şükrü KAYA
Ormancılık Bölümü Doç. Dr. Yunus ESER
Büro Hiz ve Sekreterlik Böl. Öğr. Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI
MEYOK KOORDİNATÖRLERİ
BÖLÜMÜ UNVAN ADI SOYADI
Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Fahrettin AKA
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Koor. Öğr. Gör. Hüseyin GÖKTAŞ

 

KOMİSYONLAR

MEZUNİYET KOMİSYONU
BÖLÜMÜ UNVAN ADI SOYADI
Fidan Yetiştiriciliği Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Zehra BABALIK
Öğr. Gör. Hüseyin GÖKTAŞ
Tohumculuk Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Zehra BABALIK
Öğr. Gör. Hüseyin GÖKTAŞ
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Bekir ATAR
Doç. Dr. Oğuzhan KAYGUSUZ
Bitki Koruma Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Zehra BABALIK
Doç. Dr. Dilek ÇAVUŞOĞLU
Ormancılık Doç. Dr. Yunus ESER
Öğr. Gör. İsa YAVİLİOĞLU
Öğr. Gör. Samet DİRLİK
Büro Yön. Ve Yön. Asis. Öğr. Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI
Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÖKDAYI
Öğr. Gör. Mustafa ŞİRİKÇİ
  Öğr. Gör. Şükrü KAYA
Bilgisayar Teknolojileri Öğr. Gör. Dr. Seyit AKPANCAR
  Öğr. Gör. Fahrettin AKA
Muhasebe ve Vergi  
 
 
İNTİBAK MUAFİYET YATAY GEÇİŞ YAZ OKULU
BÖLÜMÜ UNVAN ADI SOYADI
Fidan Yetiştiriciliği  Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ
Doç. Dr. Zehra BABALIK
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Bekir ATAR
Doç. Dr. Oğuzhan KAYGUSUZ;
Bitki Koruma Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Dilek ÇAVUŞOĞLU
Doç. Dr. Zehra BABALIK
Ormancılık Doç. Dr. Yunus ESER
Öğr. Gör. Samet DİRLİK
Öğr. Gör. İsa YAVİLİOĞLU
Büro Yön. Ve Yön. Asis. Öğr. Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI
Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÖKDAYI
Öğr. Gör. Mustafa ŞİRİKÇİ
Bilgisayar Teknolojileri Öğr. Gör. Şükrü KAYA
Öğr. Gör. Dr. Seyit AKPANCAR
Öğr. Gör. Fahrettin AKA
Muhasebe ve Vergi  
 
 
BİRİM YAYIN KOMİSYONU ÜYELERİ
UNVAN ADI SOYADI
Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ
Doç. Dr. Bekir ATAR 
Doç. Dr. Zehra BABALIK
STAJ KOMİSYONU
BÖLÜMÜ UNVAN ADI SOYADI
Fidan Yetiştiriciliği Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Zehra BABALIK
Öğr. Gör. Hüseyin GÖKTAŞ
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Bekir ATAR
Öğr. Gör. Yeşim CİRİT
Bitki Koruma Prof. Dr. Gökhan AYDIN
Doç. Dr. Dilek ÇAVUŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Derya GÜLOĞLU
Ormancılık Doç. Dr. Yunus ESER
Öğr. Gör. Samet DİRLİK
Öğr. Gör. İsa YAVİLİOĞLU
Büro Yön. Ve Yön. Asis. Öğr. Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI
Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÖKDAYI
Öğr. Gör. Mustafa ŞİRİKÇİ
Bilgisayar Teknolojileri Öğr. Gör. Şükrü KAYA
Öğr. Gör. Dr. Seyit AKPANCAR
Öğr. Gör. Fahrettin AKA

 

TEMSİLCİLİKLER