Meslek Yüksekokulu Kurulu

Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Gökhan AYDIN

Bitkisel ve Hay.Üre. Böl. Başkanı

Doç. Dr. Yunus ESER

Ormancılık Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Mustafa ŞİRİKÇİ

Büro Hiz ve Sek. Böl. Başkanı


Öğr. Gör. Fahrettin AKA

Bilgisayar Tek. Böl. Başkanı


 
 
 

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ

Yüksekokul Müdürü

Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Yunus ESER

Üye

Doç. Dr. Zehra BABALIK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Derya GÜLOĞLU

Üye.........