BAŞLAYAN VE DEVAM EDEN PROJELERİMİZ
 
Proje Adı: “Oksin (Iba) Ve Brassinosteroid (24-Ebl) Uygulamalarının Myrobolan 29 C Anacı Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkileri”
Danışman: Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ
Öğrenci: Hasan Hüseyin ÇİMEN
Proje Türü: TÜBİTAK 2209-A
Proje Başlangıç: 2022 1.Dönem
 
Proje Adı: “Zerdali Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Katlama, Gibberellik Asit Ve Brassinolid Uygulamalarının Etkisi”
Danışman: Doç. Dr. Sultan Filiz GÜÇLÜ
Öğrenci: Burak ÇEVİK
Proje Türü: TÜBİTAK 2209-A
Proje Başlangıç: 2022 1. Dönem
 
Proje Adı: “Bazı Orman Ağaçlarından Elde Edilen Katranların Diplodia Sapinea? A Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi”
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülden ADAY KAYA
Öğrenci: İrem Meryem ÖZKAYNAK
Proje Türü: TÜBİTAK 2209-A
Proje Başlangıç: 2022 1. Dönem
 
Proje Adı: “Bazı Üzüm Çeşitlerine Ait Hücre Kültürlerinde İmmobilizasyon Tekniği, Metil Jasmonat Uygulamaları ile Aydınlık ve Karanlık Kültür Koşullarının Fenolik Bileşiklerin Birikimi ve Fenilalanin Amonyum Liyaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi”
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Zehra BABALIK
Proje Türü: TÜBİTAK 1002
Proje Başlangıç: 2020 Yılı
 
Proje Adı: “Üzüm Posası Atıklarında Fenolik Bileşik Üretiminin Artırılması: Yanıt Yüzey Yöntemi ile Ekstraksiyon Öncesi Enzim Uygulamalarının Optimizasyonu”
Yürütücü: Dr. Öğr. Üyesi Zehra BABALIK
Proje Türü: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Üniversite Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Proje Başlangıç: 2020 Yılı
 
Proje Adı: “Türkiye'de Yayılış Gösteren Chamaemyces Battarra ex Earle Cinsi Makromantarların Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonlarının Belirlenmesi”
Yürütücü: Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan Kaygusuz
Proje Türü: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Üniversite Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Proje Başlangıç: 2020 Yılı