28 Eylül 2021 Salı

Büro Yönet. ve Yönetici Asist. Programı

14959 defa okundu

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI (1. VE 2. ÖĞRETİM)
PROGRAM HAKKINDA
 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir yüksek öğretim programıdır. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün birinci hedefidir. Her düzeydeki özel ve resmi kurum ve kuruluşların aradığı, insan kaynakları ihtiyaç sıralamasında önemli bir yer tutan büro yönetici adaylarına ileri düzeyde yabancı dil bilgisi vermek, onları çağdaş teknoloji kullanım becerileriyle donatmak ve en çok aranılan insan gücü haline dönüştürmek hedeflenmektedir. Okulumuzdan mezun olacak yönetici asistanları, üst düzey yöneticilere işletmelerde yardımcı olacak, holding ve büyük şirketlerde kendi kariyerlerini planlayabileceklerdir.
 
Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir. Bu anlamda büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılar, yazışmaları yapar, yönetim dosya sistemini tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirir, teknolojileri etkin bir şekilde kullanır. Seyahatleri organize eder, toplantıları düzenler, gerekli tutanak ve raporların hazırlanmasını sağlar, seminer, kokteyl ve iş yemeklerinin organizasyonunu gerçekleştirir. Yöneticiye yönelik evrak, kayıt ve işleyişini kontrol altında tutar, yönetici ofislerinin görünümünü, kontrolünü ve estetiğini sağlar.Programın amacı;
  • İyi iletişim kurabilen, 
  • İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, 
  • Temsil yeteneği güçlü, 
  • Sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, 
  • Kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen elemanlar yetiştirmektir

 

I. ve II. Öğretim Dönem Ders Dağılım Çizelgesi ve Ders İçerikleri için Tıklayınız.

 

Bölüm Öğretim Elemanları:

1- Dr.Öğr.Üyesi İsmail GÖKDAYI 

2- Öğr.Gör. Gülnihan ÖLMEZ KIYICI 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
2020 YILINDA BAŞLAYAN VE DEVAM EDEN PROJELERİMİZ
 
TÜBİTAK 1002
 
“Bazı Üzüm Çeşitlerine Ait Hücre Kültürlerinde İmmobilizasyon Tekniği, Metil Jasmonat Uygulamaları ile Aydınlık ve Karanlık Kültür Koşullarının Fenolik Bileşiklerin Birikimi ve Fenilalanin Amonyum Liyaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” adlı proje Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Fidan Yetiştiriciliği Programında görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Zehra BABALIK yürütücülüğünde devam etmektedir.
 
 
Üniversite Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
 
“Üzüm Posası Atıklarında Fenolik Bileşik Üretiminin Artırılması: Yanıt Yüzey Yöntemi ile Ekstraksiyon Öncesi Enzim Uygulamalarının Optimizasyonu” adlı proje Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Fidan Yetiştiriciliği Programında görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Zehra BABALIK yürütücülüğünde devam etmektedir.Destekleyen Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 
“Türkiye'de Yayılış Gösteren Chamaemyces Battarra ex Earle Cinsi Makromantarların Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonlarının Belirlenmesi” adlı BAP projesinde Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Programında görev yapmakta olan Öğr. Gör. Oğuzhan Kaygusuz Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Destekleyen Kurum: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi