28 Eylül 2021 Salı

Logo

15108 defa okundu

 

Atabey Meslek Yüksekokulu’nun logosunun ortasında yer alan silüet Anadolu Selçuklularının mülki ve askeri amirlerinden olan Mübarizeddin Ertokuş’u simgelemektedir. Mübarizeddin Ertokuş askeri ve idari bakımlardan olduğu gibi, sosyal ve kültürel alanlarda da faaliyette bulunmuştur*. Mübarizeddin Ertokuş’un logoda kullanılmasının nedeni, askeri ve idari başarılarının yanı sıra Atabey İlçemize yaptırmış olduğu medresedir. Silüetin altında yer alan kitap ise hem meslek yüksekokulumuzun bir eğitim ve bilim yuvası olduğunu, hem de Ertokuş Bey'in vücudunu simgelemektedir. Logonun dış çerçevesi eğitim ve bilimde sürekli gelişmeyi ifade etmekte ve vizyonumuzu yansıtmaktadır. Tasarımda kullanılan renkler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin kurumsal renkleridir. 

*Demirci, D., 2018. Ertokuş Kervansarayı. SDÜ KİMER, Adım Matbaacılık, ISBN 978-605-9454-23-0.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
2020 YILINDA BAŞLAYAN VE DEVAM EDEN PROJELERİMİZ
 
TÜBİTAK 1002
 
“Bazı Üzüm Çeşitlerine Ait Hücre Kültürlerinde İmmobilizasyon Tekniği, Metil Jasmonat Uygulamaları ile Aydınlık ve Karanlık Kültür Koşullarının Fenolik Bileşiklerin Birikimi ve Fenilalanin Amonyum Liyaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” adlı proje Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Fidan Yetiştiriciliği Programında görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Zehra BABALIK yürütücülüğünde devam etmektedir.
 
 
Üniversite Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
 
“Üzüm Posası Atıklarında Fenolik Bileşik Üretiminin Artırılması: Yanıt Yüzey Yöntemi ile Ekstraksiyon Öncesi Enzim Uygulamalarının Optimizasyonu” adlı proje Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Fidan Yetiştiriciliği Programında görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Zehra BABALIK yürütücülüğünde devam etmektedir.Destekleyen Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 
“Türkiye'de Yayılış Gösteren Chamaemyces Battarra ex Earle Cinsi Makromantarların Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonlarının Belirlenmesi” adlı BAP projesinde Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Programında görev yapmakta olan Öğr. Gör. Oğuzhan Kaygusuz Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Destekleyen Kurum: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi